Ramowy rozkład dnia – rok szkolny 2018/2019

6.00 – 7.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, rozmowy indywidualne.

7.00 – 7.50
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju – ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe. Tworzenie atmosfery zaciekawienia podczas przygotowania pomocy i materiałów do zajęć. Kształtowanie umiejętności społecznych, wdrażanie do przestrzegania norm i zasad warunkujących dobrą zabawę.

7.50 – 8.30
Przygotowanie do śniadania – porządkowanie sali oraz czynności higieniczne w łazience, czynności samoobsługowe, organizacyjne. Zestaw ćwiczeń porannych lub zabawa ruchowa.
ŚNIADANIE: Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych
i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

8.30 – 9.00
Prace porządkowe w sali: układanie prac do teczek, segregowanie klocków,
porządkowanie zabawek, przygotowanie do zajęcia.

9.00 – 10.00
Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie różnorodnych zabaw dydaktycznych i zajęć programowych: poznawczych, rytmicznych, plastycznych, ruchowych, zajęć z języka angielskiego, profilaktyka logopedyczna. Realizacja zadań edukacyjnych z grupą oraz indywidualnie.

10.00– 11.20
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności samoobsługowych). Zabawy dowolne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacje przyrodnicze.

11.20– 11.30
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.
Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11.30- 12.15
OBIAD: celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole. Mycie zębów po posiłku.

12.15 – 12.45
Odpoczynek po obiedzie: słuchanie bajek lub fragmentów książek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyty CD, słuchanie muzyki relaksacyjnej, spokojne zabawy na dywanie z ulubioną zabawką np.: maskotką. Zajęcia z religii.

12.45 – 13.45
Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci, zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

13.45 – 14.00
Przygotowanie do podwieczorku – porządkowanie sali (kącików), zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.00 – 14.30
PODWIECZOREK: doskonalenie umiejętności samodzielnego kulturalnego spożywania posiłku.

14:30 – 17:00
Dowolna działalność dzieci. Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy integracyjne. Obserwacja pedagogiczna. Zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym lub w sali wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy w kącikach tematycznych wg własnych zainteresowań, podsumowanie dnia.