Ramowy rozkład dnia – rok szkolny 2018/2019

6:00 – 7:00
Schodzenie się dzieci według grafiku otwierania.

7:00 – 7:30
Czynności opiekuńcze, wychowawcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy dowolne spontaniczne,
gry i układanki przy stoliku. Indywidualna praca z dziećmi – wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Ćwiczenia poranne.Wybór dyżurnych.

7:30 – 7:45
Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne i porządkowe. Czynności samoobsługowe.
Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

7:45 – 8:15
ŚNIADANIE
Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku i ładu wokół siebie, przyjmowanie prawidłowej postawy przy stole. Zachowanie ciszy i spokoju w trakcie posiłku.
Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

8:15 – 8:30
Sprawdzanie obecności dzieci. Prace organizacyjne i porządkowe w sali- wkładanie prac do teczek, segregowanie klocków, zabawek. Przygotowanie do zajęć.

8:30- 10:00
Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy. Prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych: poznawczych, plastycznych, umuzykalniających, językowych – język angielski, ruchowych.

10:00 – 11:30
Zajęcia na świeżym powietrzu, ruchowe, sportowe, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace ogrodnicze i porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne i spontaniczne.

11:30 – 12:00
Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne i porządkowe. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

12:00- 12:40
OBIAD
Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy przy stole. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12:40 – 13:45
Odpoczynek – słuchanie muzyki, utworów literackich: wierszy, bajek, opowiadań. Zabawy i zajęcia w sali
i w ogrodzie. Indywidualna praca z dziećmi. Spokojne zabawy spontaniczne, gry, układanki.

13:45 – 14:30
Przygotowanie do podwieczorku.
PODWIECZOREK

14:30 – 16:00
Dowolna działalność dzieci. Zabawy w sali i w ogrodzie. Zajęcia w małych zespołach. Gry i zabawy stolikowe. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

16:00- 17:00
Przejście dzieci do grup: Jaskółki, Zajączki, Pszczółki i rozchodzenie się do domu.