Kadra pedagogiczna

W naszym przedszkolu, kadrę pedagogiczną tworzą wykwalifikowani nauczyciele
o wysokich umiejętnościach zawodowych. Pedagodzy korzystają z możliwości
awansu zawodowego, poza tym ciągle rozwijają i wzbogacają swój warsztat pracy.

Nauczyciele uczestniczą w różnych szkoleniach, warsztatach, co umożliwia im stosowanie
w pracy z dziećmi nowych metod, technik ( m.in. plastycznych i badawczych).
Cały proces wychowawczo-dydaktyczny prowadzony przez kadrę pedagogiczną jest
nieustannie wspomagany przez pracowników administracji, obsługi, cenne są ich
umiejętności organizacyjne, techniczne, kulinarne czy krawieckie.

Kadra pedagogiczna:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

Halina Lipska – nauczyciel dyplomowany, Wicedyrektor Przedszkola
Gabriela Blok – nauczyciel dyplomowany
Maria Ciżmowska – nauczyciel mianowany
Monika Dulęba – nauczyciel kontraktowy
Małgorzata Durzyńska - nauczyciel dyplomowany
Paulina Fedirko – nauczyciel stażysta
Ewa Formella – nauczyciel dyplomowany
Anna Jęda – nauczyciel mianowany
Magdalena Kędzierska – nauczyciel kontraktowy
Beata Kitowska- Miotk – nauczyciel dyplomowany
Mirosława Kozioł - nauczyciel dyplomowany
Barbara Krykant – nauczyciel kontraktowy
Iwona Kustosz – nauczyciel mianowany
Renata Maruszak– nauczyciel dyplomowany
Anna Rapczyńska – nauczyciel kontraktowy
Ewelina Szczypiorowska – nauczyciel kontraktowy
Małgorzata Wohlfeil – nauczyciel mianowany
Kamila Żbik – nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele specjaliści:

- zajęcia umuzykalniające
Maria Ciżmowska – nauczyciel mianowany – język angielski
Beata Klinkosz – nauczyciel dyplomowany – terapia pedagogiczna
Monika Kruk – nauczyciel kontraktowy – logopeda
Anna Kwidzińska – nauczyciel dyplomowany – zajęcia rewalidacyjne
Paulina Langa – nauczyciel stażysta – zajęcia rewalidacyjne
Marta Opielewicz – nauczyciel kontraktowy –  język angielski
Żaneta Wisowata – nauczyciel dyplomowany – religia, gimnastyka korekcyjna
Małgorzata Wohlfeil – nauczyciel mianowany – język angielski, terapia pedagogiczna