Pracownicy administracji i obsługi

Mariola Wołejko - referent d/s kancelaryjnych
Anna Kupc – intendent

Joanna Arendt - pomoc nauczyciela 
Joanna Cerowska
– pomoc nauczyciela
Mariola Cieniuch – pomoc nauczyciela
Renata Dąbrowska – pomoc nauczyciela
Wioletta Dysarz – pomoc nauczyciela
Renata Kamińska – pomoc nauczyciela
Sylwia Nowakowska – pomoc nauczyciela
Marian Sałek – konserwator
Anna Wróbel – pomoc nauczyciela
Monika Zaborowska – pomoc nauczyciela

Renata Bukowska – pomoc kuchenna
Małgorzata Chabowska – pomoc kuchenna
Agnieszka Martyna – pomoc kuchenna
Bernadeta Okuniewska – kucharka