Ramowy rozkład dnia – rok szkolny 2018/2019

6.00-7:45
Schodzenie się dzieci.
Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych.
Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulującym
i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym. Gry dydaktyczne, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

7:45- 8:00
Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe w sali.
Czynności samoobsługowe w łazience- mycie rąk.

8.00 –8.30
Śniadanie -wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się
i estetycznego spożywania posiłku. Pomoc dyżurnych podczas przygotowania i sprzątania po posiłku.

8.30-9.00
Prace porządkowe w sali. Sprawdzanie obecności.
Zabawy ruchowe- ze śpiewem, integracyjne. Przygotowanie do zajęć.

9:00-10:15
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze z całą grupą i w małych zespołach w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem różnych form aktywności:
poznawcze, umuzykalniające, plastyczne,ruchowe

10:15-10:30
Przygotowanie do drugiego śniadania-czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
Drugie śniadanie – spożywamy owoc lub warzywo.

10:30-11:30
Czynności samoobsługowe w szatni- doskonalenie umiejętności zapinania guzików,
suwaków, zakładania obuwia. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym- zabawy ruchowe , swobodne
i spontaniczne. Obserwacje przyrodnicze. Wycieczki, spacery
po najbliższej okolicy.

11:30-11:40
Przygotowanie do obiadu- czynności samoobsługowe
w toalecie, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.
Pomoc dyżurnych w nakrywaniu do posiłku.

11:40-12:00
Obiad- ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania
się sztućcami i przestrzeganie kulturalnego zachowywania
się podczas posiłku.

12.00-12:30
Czynności higieniczne po posiłku- mycie zębów.

12:30- 13:00
Relaks poobiedni, słuchanie muzyki uspokajającej, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

13:00-14:00
Praca indywidualna z dziećmi i praca w małych zespołach-
doskonalenie sprawności manualnej (wycinanie , rysowanie, lepienie
z plasteliny itp.) Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
Zajęcia dodatkowe.

14:00- 14:30
Podwieczorek -czynności samoobsługowe i porządkowe,
pomoc w nakrywaniu do posiłku i sprzątaniu po posiłku.

14.30-17.00
Zabawy integracyjne, gry i zabawy przy stolikach.
Praca indywidualna wspomagająca wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia o charakterze wychowawczym. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Pobyt na świeżym powietrzu. Prace porządkowe w sali.
Rozchodzenie się dzieci.