Opłaty za przedszkole

Opłaty za przedszkole przyjmowane są w dniach od 05 do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
w godzinach od 7:00 do 15:15.

Bezpłatny 5-godzinny czas wychowania przedszkolnego w zakresie nauczania, wychowania i opieki jest realizowany od 7:00 do 12:00.

Opłata za godzinę zajęć wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny 5-godzinny czas wychowania przedszkolnego wynosi 1zł.

– Dzienna stawka żywieniowa za posiłki wynosi:
1) śniadanie – 1,50 zł
2) obiad – 3,00 zł
3) podwieczorek – 1,50 zł

Prosimy o przestrzeganie w/w terminów, co ułatwi nam organizację pracy.
Dziękujemy.