Sylwetka absolwenta naszego przedszkola

SYLWETKA ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA


Dziecko kończące przedszkole:
posiada:
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
– umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia,praktycznego korzystania
ze zdobytych wiadomości,
– umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
– umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
– umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
– umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
– odpowiedni poziom samodzielności,
– gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
– podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym;

przestrzega:
– praw innych ludzi,
– zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
– zasad współżycia, postępowania według ustalonych norm,

dostrzega i szanuje:
– potrzeby innych ludzi,
– odmienne postawy, przekonania, upodobania,
– symbole narodowe,
– środowisko naturalne,

nie obawia się:
– występować publicznie,
– dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
– wykazywać inicjatywy w działaniu,
– prosić o radę lub pomoc.