Prezydium Rady Rodziców 2018/2019

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców, współdziała w kwestiach
wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych,
wyraża opinię rodziców w istotnych sprawach związanych z działalnością przedszkola.
Przekazuje rodzicom informacje o planowanych działaniach na rzecz przedszkola,
udzielania pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.
Gromadzi środki finansowe na rzecz poszerzenia oferty edukacyjnej dla rozwoju dzieci.

 

Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 26.09.2018 r wybrano

 Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 w składzie:

Przewodnicząca: Magdalena Błaszkowska

Zastępca I: Elwira Piwowarska

Zastępca II: Marta Kaczmarek – Szumilas

Sekretarz: Anna Błażejak

Skarbnik: Mariola Wołejko


Skład komisji rewizyjnej
:

Anna Błażejak

Joanna Wenta