Nasze priorytety / atuty

PRIORYTETY
- Funkcjonalne, bezpieczne, twórcze place zabaw,
– przedszkole otwarte na potrzeby dziecka,
– rozwijanie umiejętności życiowych i samoobsługowych dziecka,
– podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
– kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez konsekwentne
– przestrzeganie ustalonych umów,
– wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
– aktywna współpraca z rodzicami i środowiskiem.

ATUTY
- przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom,
– dbamy o wysoką jakość pracy,
-pracujemy z zapałem i zaangażowaniem realizując wartościowe programy,
– w przedszkolu pracuje zespół entuzjastów,
– organizujemy różnorodne formy działalności dziecka,
– aktywnie współpracujemy z rodzicami i środowiskiem,
– przedszkole ma dobrą opinię w środowisku,
– bardzo dobre przygotowanie dzieci do nauki w szkole.