Oferta

Oferta Niepublicznego Przedszkola  „Akademia Przedszkolaka w Kolbudach” na rok 2023/2024

Szanowni Rodzice, w naszym przedszkolu główny nacisk kładziemy na realizację podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej a szczególnie na język angielski, zajęcia plastyczne, rytmiczne oraz logopedyczne

  • Czesne – 750 zł/miesiąc dla dzieci powyżej 2,5 roku, 1200 dla dzieci w wieku od 2 do 2,5 roku, które obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu od godziny 6.30-17.30.
  • Dni otwarte w maju.
  • Wyżywienie – 3 posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) – 16,70 zł/dzień, (dieta bezmleczna - 21,10 zł/dzień)
  • O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszenia i opłacenia wpisowego (zwrotne po zrealizowaniu warunków umowy) 500 zł.
  • Przy rezygnacji z usług przedszkola, w ciągu roku przedszkolnego, kwota ta nie podlega zwrotowi. Kwota ta zostanie odliczona od ostatniej opłaty za czesne w ostatnim roku uczęszczania dziecka do przedszkola. 
  • Karta Zapisu Dziecka do Przedszkola jest dostępna pod tym linkiem (KLIKNIJ TUTAJ).
  • Dzieci już uczęszczające do przedszkola w danym roku są przyjmowane w kolejnym roku w oparciu o nową umowę ale bez konieczności dokonywania opłaty wpisowej.
  • Dzieci będą przydzielone do 2 grup: – 1 grupa „Sówki” to dzieci w wieku od 2 do 3 lat – 2 grupa to „Sowy” dzieci w wieku od 4 – 5 lat
  • Grupa Sówki i Sowy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będzie realizowała za pomocą podręczników i ćwiczeń wybieranych co roku przez radę pedagogiczną i dyrektora placówki oraz zgodnych z obowiązującą w danym roku podstawą programową MEN.

Drodzy Rodzice, naszym celem jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem
i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej. Propagujemy pogodne, radosne, pełne zabaw i radości dzieciństwo połączone z beztroską nauką, która staje się przyjemnością.

Stawiamy sobie za cel pomoc dziecku w nawiązaniu przez nie wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej. Stąd prowadzone przez nas liczne gry i zabawy mobilizujące dzieci do intensywnej, ale jakże przyjemnej pracy.

Jesteśmy placówką, w której pracuje zespół wykwalifikowanych pedagogów, psychologów i logopedów, toteż dobrze przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez rozwój ich zdolności i zainteresowań oraz naukę samodzielności. Gwarantujemy właściwy program wychowania oraz bezpieczne i przyjazne warunki opieki.

Nasza placówka proponuje coroczne imprezy, które zapisane są w kalendarzu przedszkolnym, m.in. pasowanie na przedszkolaka, spotkania rodzinne i festyny. Naszym celem jest stworzenie więzi między pracownikami przedszkola, dziećmi i ich rodzinami. Priorytetem jest dla nas współpraca z rodziną
w duchu akceptacji dla tego co nas różni lub dzieli.

Ważną rolę w naszym przedszkolu jest wychowanie przez sztukę poprzez np. spotkania z twórcami i artystami. Wprowadzamy dzieci w świat wyobraźni, piękna i delikatności. Aby to zrealizować zapraszamy artystów do nas.

Cieszymy się bardzo, że rodzice doceniają naszą pracę z ich dziećmi. W roku 2016/2017 w Konkursie organizowanym przez Dziennik Bałtycki „Przedszkole Roku 2017” otrzymaliśmy, dzięki głosom oddanym przez rodziców, pierwsze miejsce w Powiecie Gdańskim.

W roku 2021 dzięki głosom rodziców, nasze przedszkole zdobyło tytuł Przedszkola Roku 2021 w powiecie gdańskim, oraz 6 miejsce w woj. pomorskim,  w roku 2020 nasz nauczyciel, Dorota Brzezińska, zdobył tytuł Nauczyciel Przedszkola  w woj. pomorskim 2019/2020.

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem naszej placówki dostępnym u dyrektora przedszkola.